Demo
Home row Du học Châu Âu row Submenu item 01

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe
Đại học La Trobe mời các ứng viên quốc tế tham gia học bổng Thạc sĩ của trường Kinh doanh La Trobe tại Melbourne. Có 3 loại học bổng được trao: Thạc sĩ các khóa học ($3,000); Thạc sĩ Quản lí kĩ thuật ($5,000); Thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin ($5,000). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh và yêu cầu học thuật-điểm GPA đại học từ 70% trở lên và ứng viên phải nhận được lá thư mời của trường. more

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe
Đại học La Trobe mời các ứng viên quốc tế tham gia học bổng Thạc sĩ của trường Kinh doanh La Trobe tại Melbourne. Có 3 loại học bổng được trao: Thạc sĩ các khóa học ($3,000); Thạc sĩ Quản lí kĩ thuật ($5,000); Thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin ($5,000). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh và yêu cầu học thuật-điểm GPA đại học từ 70% trở lên và ứng viên phải nhận được lá thư mời của trường. more

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe
Đại học La Trobe mời các ứng viên quốc tế tham gia học bổng Thạc sĩ của trường Kinh doanh La Trobe tại Melbourne. Có 3 loại học bổng được trao: Thạc sĩ các khóa học ($3,000); Thạc sĩ Quản lí kĩ thuật ($5,000); Thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin ($5,000). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh và yêu cầu học thuật-điểm GPA đại học từ 70% trở lên và ứng viên phải nhận được lá thư mời của trường. more

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe

Học bổng thạc sỹ Úc 2015 tại đại học Latrobe
Đại học La Trobe mời các ứng viên quốc tế tham gia học bổng Thạc sĩ của trường Kinh doanh La Trobe tại Melbourne. Có 3 loại học bổng được trao: Thạc sĩ các khóa học ($3,000); Thạc sĩ Quản lí kĩ thuật ($5,000); Thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin ($5,000). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh và yêu cầu học thuật-điểm GPA đại học từ 70% trở lên và ứng viên phải nhận được lá thư mời của trường. more

Du học Nhật Bản

Xuất khẩu lao động nhật bản

TẬP ĐOÀN HR GROUP

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

hOTLINE: 0966.269.918, 0904.589.818 Email: vandapthongtin@gmail.com
Trụ sở I: Khu đô thị mới Nam Trung Yên - Cầu Giấy- Hà Nội
( Cổng sau siêu thị bigc Thăng Long, hãy gọi Hotline để được trợ giúp tốt nhất)
Website: laodongxuatkhaunhatban.net